Жилищен комплекс Vitosha Residential Park – гр. София

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ XI-1799, м. ВЕЦ Симеоноео, гр. София, секция Б и В – Vitosha Residential Park – ул.“Елисавета Карамихайлова“

Видове извършени СМР:

  • изпълнение на земни работи;
  • изпълнение на кофражни работи;
  • изпълнение на армировъчни работи;
  • изпълнение на бетонови работи;
  • полагане на хидро и топлоизолационни системи в основи;