Строителен мениджмънт

цялостното планиране, координация и контрол на проекта

“РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД предлага услугата „Строителен мениджмънт“. Тя обхваща управлението на инвестиционния проект във всички негови аспекти – като се започне от цялостно планиране и се премине през координация и контрол на проекта от самото му начало, за да се изпълнят всички изисквания на инвеститора – както от функционална, така и от финансова гледна точка.

Основните принципи на управлението на строителството са принципът на материалния интерес на строителна компания, правилния подбор и разполагане на работна ръка, научното управление, концентрацията на силите върху най -важните области на строителството, контрола върху изпълнението на процеса.

За
процеса

Основните принципи на управлението на строителството

Управлението на строителния процес е невъзможно без предварително планиране. Планирането на напредъка на строителството е управленска функция, която има за цел да разработи планове за изграждане на съоръжение. Тази функция осигурява реда, последователността и графика на строително -монтажните работи. Управленските дейности на мениджърите се основават на следните принципи:

  • Научен подход към управлението
  • Спазване на всички норми, предписани от държавните органи
  • Самоконтрол на системите
  • Централизация на управлението
  • Стимулиране на трудовата дейност
  • Свобода на бизнеса

Нови изисквания в организацията на строителните процеси

Днес изискванията в организацията на строителните процеси са се променили значително, поради значителните промени в областта на управлението на проекти. На преден план излезе необходимостта от оптимизиране и ускоряване на работните процеси, а и новите технологии също оказаха своето влияние в това отношение.
Използването на информационни системи в управлението на строителството е вече не лукс, а необходимост.
Комплексът от работи в инфраструктурата за управление включва:
Проучване на осъществимостта на инженерните търсения за изпълнение на проекта.
Създаване на проектна документация.
Изграждане на обект.
Осигуряване на контрол на качеството.
Оглед на сградата преди предаването на проекта.

Управление на безопасността и управление на въздействието на проекта върху околната среда

Управлението на безопасността в проекта включва стандартен набор от дейности за планиране, осигуряване и контрол на безопасността.
Що се отнася до управление на въздействието на проекта върху околната среда, то оценката и мерките за намаляване на екологичните рискове са нещо, на което строителите и предприемачите в последните години обръщат все по-голямо внимание. И това е нещо обичайно в новите условия и съобразно новите изисквания за живот. Нашата компания не прави изключение в това отношение.