Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищна сграда – Хиподрума бл. 142А

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по обособена позиция 1: Инжинеринг (проектиране и строителство) за Сграда с административен адрес гр. София жк. Хиподрума бл. 142А

Видове извършени СМР:

  • Подмяна на дограма;
  • Изпълнение на топлоизолационна система по фасада;
  • Изпълнение на финишни покрития в общи части;
  • Топло и хидроизолиране на плосък покрив;
  • Изпълнение на мълниезащитна инсталация;