Инсталации

Роял Инженеринг ООД предлага изграждането на сградни инсталации:
  • Електроинсталации
  • Изграждане на ВиК
  • Изграждане на ОВиК

Разполагаме с висококвалифициран екип о електро-инженери и техници, с огромен опит в изграждането, ремонта и поддръжката на електроинсталации за всякакви жизнени пространства – офиси, домове, търговски площи и други.

За
процеса

Какво съдържа проектът за електрическа инсталация?

Процесът на проектиране включва изпълнение на работа по определен ред и съдържание:
Потребителите на електроенергия се анализират по мощност, напрежение, зависимост от производствените и технологичните процеси, географско местоположение по отношение на терена и климатичните условия, както и по степен на надеждност.
В процеса на проектиране се конкретизират задачата и целите на изграждането на електрическа инсталация.
Търси се и се намира най-подходящото решение за мрежово захранване.
Проучване на възможностите, определяне на разходите и търсене на най-добрият вариант за тяхното минимизиране.
Определяне координацията на работата на отделни електрически инсталации, свързани с обща електрическа инсталация.
Определяне на технически параметри за избор на електрически инсталационни елементи за съставяне на спецификация, за подготовка на кабелни и въздушни линии и др.
Всички технически изчисления за определяне на характеристиките на оборудването и икономически изчисления за оценка на разходите за материали и монтаж.
Контрол на правилното изпълнение на работата.
Изпълнение и организация съгласно процеса на валидиране и проектиране.

Изграждане на ВиК

ВиК работата е обемна съвкупност от процедури. Първо, това е инсталирането на оборудване, ремонтът му, когато възникне такава необходимост, поддръжката на канализацията и водоснабдителната система.
Инсталирането на нови тръби включва последователни стъпки. Първо се монтират щранг и водопровод. След това се инсталира канализационната мрежа и се извършва задължителен тест.
При работа с актуализиране на канализационната система, премахване на счупени тръби и инсталиране на нови устройства се използва определен алгоритъм:

  • Поставят се маркировки, където ще бъде монтиран новият водопровод.
  • Точките на източване се определят според размерите на санитарния фаянс.
  • Извършва се необходимия чертеж, показващ разклонението на комуникациите.
  • Правят се необходимите изчисления и се подготвят необходимите материали.
  • Демонтират се ненужни елементи.
  • Системата се инсталира от нови тръби.

Изграждане на ОВиК

Основните етапи на проектиране включват:
Предпроектно проучване
На този етап от проектирането се избира типът на системата, определят се техническите области за инсталиране на това оборудване. Задават се и основните характеристики на вентилационната система. Също така се определя предварителната цена на системата.
Работен проект
Той бива разработен въз основа на схемите на сгради, топлинни характеристики на строителните конструкции. Изчислява се отделянето на топлина и влага и въз основа на него се определя необходимия за всяка стая въздушен обмен, осигуряващ необходимите параметри. Накрая се избира схемата на системата и се определят нейните характеристики.