За нас

“РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД

1

“РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД е фирма, специализирана в извършване на цялостния процес на строителство.

Обектите, изпълнявани от дружеството са с различен характер и предназначение – с обществено или частно инвестиране, жилищно, търговско, административно, туристическо – развлекателно, комуникационно и други.

Разполагаме с необходимия квалифициран персонал от строителни инженери, строителни техници и работници: кофражисти, зидаро-мазачи, арматуристи, водопроводчици, заварчици, ел.техници, тенекеджии, бояджии, фаянсаджии, монтажници на инсталации, хидро и топлоизолации и други.

…Проектирането, строителството и дизайнът на сгради е майсторска игра на форми, които се сливат в едно – съвършено и възхитително цяло.

Стратегията на успеха

Една модерна сграда трябва да отговаря на следните изисквания:

  • Комфорт;
  • Надеждност;
  • Ниска консумация на енергия по време на работа;
  • Разумна цена на обекта;
  • Естетика.
WHY CHOOSE US?
1
lorem ipsum dolor sit amet
Client:
Company Name
1
Location:
Melbourn, 34567
1
Start date:
24 Jan 2016
1
Finish date:
11 Jun 2016
1
Surface area:
4520 m2
WHY CHOOSE US?
1
lorem ipsum dolor sit amet
Client:
Company Name
1
Location:
Melbourn, 34567
1
Start date:
24 Jan 2016
1
Finish date:
11 Jun 2016
1
Surface area:
4520 m2
Нашата
философия
Цел

Основна цел в работата е създаване на качествена продукция, която да отговаря на високите изисквания на клиентите. Това постигаме чрез внедряване на
съвременни строителни технологии, използване на нови материали и високопроизводителна техника.

Отговорност

За да гарантира най-добро изпълнение за партньорите и възложителите си в „Респект Билд“ ЕООД са интегрирани системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и социалната отговорност, в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Амбиция

Големият потенциал на екипа специалисти, опита в изпълнението и управлението на големи проекти, както и създадените контакти с български и чуждестранни
партньори, са основание фирмата да има амбиции за участие в мащабни проекти в страната.

0
Години в бизнеса
0
Сертификата
0
Проекта
0
%
Коректност