Въвеждане на мерки за енергийна ефективност – Младост бл. 371

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес:
гр. София , Младост бл. 371