Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищна сграда, ул. Хр. Смирненски

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находящ се на адрес: гр. Димитровград, ул. “Христо Смирненски” №12

Видове извършени СМР:

  • Подмяна на дограма;
  • Изпълнение на топлоизолационна система по фасада;
  • Изпълнение на финишни покрития в общи части;
  • Топло и хидроизолиране на плосък покрив;