Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищна сграда, жк. Бадема

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр.Хасково, жк. Бадема, бл.13

Видове извършени СМР:

  • Подмяна на дограма;
  • Изпълнение на топлоизолационна система по фасада;
  • Изпълнение на финишни покрития в общи части;
  • Топло и хидроизолиране на плосък покрив;
  • Изпълнение на мълниезащитна инсталация;