Изграждане на отоплителна инсталация и довършителни СМР в храм кв. Бакърена Фабрика

Изграждане на отоплителна инсталация и довършителни СМР в храм кв. Бакърена Фабрика – гр. София