Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищна сграда – Бели Брези бл. 63

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, намираща се на адрес: гр. София , Бели Брези бл. 63

Видове извършени СМР:

  • Подмяна на дограма;
  • Изпълнение на топлоизолационна система по фасада;