Довършителни СМР – с. Лозен

Довършителни СМР – еднофамилна сграда с. Лозен