Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищна сграда – Дървеница бл. 21

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр.София , Дървеница бл. 21

Видове извършени СМР:

  • Изпълнение на топлоизолационна система по фасада;
  • Изпълнение на мълниезащитна инсталация;