Реставрация и консервация на фасада – Екзарх Йосиф 10

Реставрация и консервация на фасада – гр. София ул. Екзарх Йосиф 10

Видове извършени СМР:

  • Почисване на фасада;
  • Ретуширане липсващи и компрометирани елементи;
  • Вземане на шаблони и направа на отливки;
  • Бояджийски работи;
  • Тенекеджийски работи;