Строителство на Жилищна сграда- кв. Градоман, Район “Банкя” на Столична Община.

Строителство на Жилищна сграда в УПИ ХХVII-563,564 (поземлен имот с идентификатор 02659.2190.1195) от кв. 26 по плана на кв. Градоман, Район “Банкя” на Столична Община.

Видове извършени СМР:

  • изпълнение на земни работи;
  • изпълнение на кофражни работи;
  • изпълнение на армировъчни работи;
  • изпълнение на бетонови работи;
  • полагане на хидро и топлоизолационни системи в основи;
  • направа зидария;
  • направа ЕЛ, ВиК инсталации;
  • проектиране и изпълнение вертикална планировка;