МФЖС С ГАРАЖИ, кв.27б, м. “Христо Смирненски- Слатина”

МФЖС С ГАРАЖИ, УПИ VI-680,682, кв.27б, м.”Христо Смирненски- Слатина”, район”Слатина”-СО

Видове извършени СМР:

  • изпълнение на земни работи;
  • изпълнение на кофражни работи;
  • изпълнение на армировъчни работи;
  • изпълнение на бетонови работи;
  • полагане на хидро и топлоизолационни системи в основи;
  • направа зидария;
  • направа ЕЛ, ВиК и ОВК инсталации;