Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване