Първоначална регистрация в КСБ

22 January.2017

- Първа група – строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения 
- Втора група – строежи от транспортната инфраструктура 
- Трета група – строежи от енергийната инфраструктура 
- Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда 
- Пета група – отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор „Строителство“

Последни новини

Всички новини